REGULAMIN SKLEPU

1. Wstęp

Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem maseczki-ochronne-na-twarz.pl/ jest
prowadzony przez APP Łukasz Kosior w Bydgoszczy przy ul. Nakielskiej 89 , posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP:593-24-99-911,

Adres poczty elektronicznej: bok@maseczki-ochronne-na-twarz.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

2. MEDIA

Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu
internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych
wymagań technicznych:
1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
2) posiadanie przeglądarki internetowej:
a) Edge
b) Mozilla Firefox
c) Google Chrome
d) Opera
e) Apple Safari
3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

3. Konto

Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość: dodawania produktów „do listy zakupowej” i polecania ich znajomym, śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia

4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu.

 

Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem
Sklepu internetowego.

Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem
Sklepu internetowego.

Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych. Wpisanie błędnych danych będzie skutkowało nie uznaniem reklamacji.

5. CENY

Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane na stronach internetowych Sklepu internetowego dotyczą jednej sztuki towaru, przeliczane są również na wagę lub litraż.

Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

6. PŁATNOŚCI & DOSTAWA

Użytkownik za zakupy płaci od razu po finalizacji zamówienia w „Koszyku”. Rodzaje płatności dostępne są na stronie Payu.

Produkty wysyłane są spedycją zewnętrzną UPS. Produkty dostarczane są w ciągu 24 h od momentu wysyłki. Firma APP Łukasz Kosior nie odpowiada za błędy i opóźnienia w dostarczeniu paczek przez spedycję.

7. REKLAMACJE

APP Łukasz Kosior jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. APP Łukasz Kosior ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 

Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 

Reklamację należy wysyłać na adres: bok@maseczki-ochronne-na-twarz.pl

8. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu oraz Użytkowników Sklepu jest APP Łukasz Kosior.

Dane osobowe Użytkowników Sklepu przekazywać będziemy do firm obsługujących nas
w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe.
W przypadku Klientów, ich dane mogą być również przekazywane do firm realizujących dostawę
towaru.

Każdy Klient oraz Użytkownik Sklepu ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Klientowi
przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika Sklepu zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia, w przypadku Klientów.

Szczegółową politykę prywatności i cookies opisano tutaj

9. PODSUMOWANIE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i rozstrzygać o nich będzie sąd w Bydgoszczy.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.